11.50

Oh!

Diposting oleh Imron TohariOh!

dinda …
kemari
ya…
kemari!

rasakan…
kudekap-NYA
kucumbu-NYA
peluklah …

jangan!
kata-mu

kenapa?!
kata-ku

malu …
kata-mu

bilakah?

oh
hasratku
hasratku
mewangi

kucium-NYA
kulumat-NYA
syurga …
syurga …

kata-ku
cinta-NYA!

oh
bisik-mu
…. DzatNya

oh
bulan
matahari
masih…
berpijar
!!!

@ lifespirit 23 Mei 2008 (rev.10.6.08/26.1.09)

Dalam membuat puisi satu baris satu kata ini, konsep yang saya tawarkan bukanlah hanya sekedar nyusun 1 kata perbaris kebawah dengan kaidah aaaa,aabb,abab dll. Namun penekanannya adalah pada pemberian jiwa pada puisi dengan kosa kata terbatas tersebut, dan tetap menyiratkan makna serta ketertautan alur yang jelas!

Dan system/cara membacanya juga dengan cara satu helaan nafas agar didapat penjiwaan baca yang maksimal!
Jadi penekanan dalam penciptaan puisi satu baris satu kata ini terletak pada pemilihan kosa kata,penempatan bait, dan pemberian resapan jiwa sang penyair yang tepat!

0 komentar:

Posting Komentar